قرآن كريم – سوره قصص – آيه 84 هر كس نيكى به ميان آورد براى او (پاداشى) بهتر از آن خواهد بود.
اعضای هیأت مدیره بنیاد خیرین

اعضای هیأت مدیره بنیاد خیرین

  مهندس عباس دانایی... رئیس هیئت مدیره بنیاد

  دکتر محمدکاظم شربتدار... نائب رئیس هیأت مدیره

  آقای عباس آل بویه ... مدیر عامل بنیاد

  دکتر مصطفی جباری ... عضو هیات مدیره

  دکتر فتح الله قدس ... عضو هیأت مدیره

  آقای فرشاد ورامینیان ... عضو هیأت مدیره

تقویم
البوم تصاویر