قرآن كريم – سوره قصص – آيه 84 هر كس نيكى به ميان آورد براى او (پاداشى) بهتر از آن خواهد بود.
مدیر عامل بنیاد خیرین دانشگاه

 بنیاد خیرین دانشگاه

عباس آلبویه نام و نام خانوادگی :
مدیر عامل بنیاد خیرین دانشگاه عنوان پست سازماني :
  آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

 

رایانامه :

سمنان-میدان سعدی - بلوار مولوی - بنیاد خیرین 

آدرس :

جلب مشارکت و کمک های مردمی و دولتی

فرهنگ سازی برای جذب کمک های مردمی و اشاعه این فرهنگ در سطح جامعه

تحقق اهداف خیرخواهانه بنیاد از طریق جذب کمکهای نقدی و غیر نقدی در داخل و خارج از کشور

کمک و حمایت مالی از دانشجویان واجد شرایط با جلب حمایت افراد خیر یا موسسات

شرح وظايف:

تقویم
البوم تصاویر