قرآن كريم – سوره قصص – آيه 84 هر كس نيكى به ميان آورد براى او (پاداشى) بهتر از آن خواهد بود.
تاریحچه مجمع خیرین
به همت تنی چند از دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان، صنعتگران، بازاریان و شهروندان نیکوکار سمنان به منظور رفع برخی نیازهای فرهنگی، مالی و تجهیزاتی دانشگاه سمنان در سال 1386 اقدام به تأسیس بنیاد خیرین دانشگاه نموده است.
بنیاد خیرین دانشگاه سمنان موسسه ای است مستقل از تشکیلات رسمی دانشگاه سمنان که توسط هیأت موسس تأسیس شده و به منظور جلب مشارکت و کمک های مردمی و دولتی در حال حاضر توسط هیأت امنا و هیأت مدیره به فعالیت می پردازد.
تقویم
البوم تصاویر