قرآن كريم – سوره قصص – آيه 84 هر كس نيكى به ميان آورد براى او (پاداشى) بهتر از آن خواهد بود.
اهداف

بنیاد خیرین دانشگاه سمنان با همدلی خیرین عزیز اهداف زیر را دنبال می کنند:

  • فرهنگ سازی برای جذب کمک های مردمی و اشاعه این فرهنگ در سطح جامعه.
  • تحقق اهداف خیر خواهانه بنیاد از طریق جذب کمک های نقدی و غیر نقدی در داخل و خارج از کشور
  • کمک و حمایت مالی از دانشجویان واجد شرایط با جلب حمایت افراد خیر و یا موسسات.
  • ایجاد مراکز رفاهی و آموزشی و همچنین ارائه خدمات دانشگاهی مورد نیاز دانشجویان، کارکنان و اساتید و همکاری با دانشگاه سمنان برای توسعه امکانات فوق.

تقویم
البوم تصاویر