قرآن كريم – سوره قصص – آيه 84 هر كس نيكى به ميان آورد براى او (پاداشى) بهتر از آن خواهد بود.
اعضای هیأت مؤسس بنیاد خیرین
اعضای هیأت مؤسس بنیاد خیرین

دکتر عبدالحسین فریدون

 دکتر علی خیرالدین

دکتر مصطفی جباری

 مهندس علی اکبر دوستمحمدی

 مهندس عباس دانایی

آقای سید جعفر میرصناعی

 دکتر فرشاد ورامینیان

 آقای علی اکبر صیادجو

 دکتر فرامرز نیک سرشت

تقویم
البوم تصاویر