خدا به همراهت خادم مردم و امام رضا (ع)

شعار دانشگاه سمنان

آغاز ساخت دومین خوابگاه خیرساز

ساخت دومین خوابگاه خیر ساز دانشجویان دانشگاه سمنان با مشارکت خیر مهندس اعوانی

آغاز ساخت دومین خوابگاه خیرساز دانشگاه سمنان

ساخت دومین خوابگاه خیر ساز دانشجویان دانشگاه سمنان با مشارکت خیر مهندس اعوانی

کلنگ زنی دو طرح با مشارکت خیرین در دانشگاه سمنان

کلنگ زنی مجتمع رفاهی– اقامتی دانشجویان دختر ومجموعه کارگاهی پارک علم وفناوری دانشگاه سمنان هم زمان با سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه سمنان

با حضور معاون وزیر علوم؛ بیمارستان حیوانات خانگی دانشگاه سمنان افتتاح و ساخت یک مجتمع چندمنظوره آغاز شد.

بیمارستان آموزشی و پژوهشی حیوانات خانگی این دانشگاه با ساختمان اهدایی ساخته شده خیر حاج قربانعلی پهلوانی به بهره برداری رسید.

2.5 میلیون مترمربع طرح های دانشگاهی کشور با کمک خیران در دولت یازدهم تکمیل شد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نزدیک به 2.5 میلیون مترمربع طرح نیمه تمام دانشگاه های سراسر کشوردر دولت تدبیر و امید با کمک بنیاد خیرین به بهره برداری رسید.

خیر سمنانی یک ساختمان تجاری را به دانشگاه سمنان هدیه کرد.

قربانعلی پهلوان با اهداء یک ساختمان تجاری به جمع خیران دانشگاه سمنان پیوست .

1

آخرین اخبار دانشگاه