به همت چند تن از دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان، صنعتگران، بازاریان و شهروندان نیکوکار سمنان به منظور رفع برخی نیازهای فرهنگی، مالی و تجهیزاتی دانشگاه سمنان در سال 1386 اقدام به تأسیس بنیاد خیرین دانشگاه نموده است.
بنیاد خیرین دانشگاه سمنان مؤسسه‌ای است مستقل از تشکیلات رسمی دانشگاه سمنان که توسط هیأت مؤسس تأسیس شده و به منظور جلب مشارکت و کمک‌های مردمی و دولتی در حال حاضر توسط هیأت امنا و هیأت مدیره به فعالیت می‌پردازد.