اجرای چهار طرح عمرانی در دانشگاه سمنان به همت خیران

 اجرای چهار طرح عمرانی در دانشگاه سمنان به همت خیران

اجرای چهار طرح عمرانی

رئیس دانشگاه سمنان می گوید : با مشارکت و همت خیران دو طرح عمرانی در این دانشگاه در حال اجرا و دو طرح نیز به بهره برداری رسید  .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دکتر مسعود نصیری زرندی با اعلام این خبر گفت : این میزان طرح عمرانی در زمینه ساخت خوابگاههای دانشجویی و نیز رخت شوی خانه و تجهیز آنها است  .

دکتر نصیری اظهار داشت : ساخت دو خوابگاه دانشجویی با فضای هر کدام 514 متر مربع زیر بنا از سال 97 در این دانشگاه آغاز شده که  خیران نیک اندیش،  مهندس اعوانی و مهندس پور فخار نیز در ساخت آن ها مشارکت دارند.

وی گفت : تا کنون برای ساخت خوابگاه شماره یک  که خیر مهندس اعوانی در آن مشارکت دارد ، دو میلیارد تومان از سوی این خیر هزینه شده و دارای 85 درصد پیشرفت فیزیکی است .

رئیس دانشگاه سمنان تصریح کرد : برای خوابگاه شماره دو این دانشگاه نیز که  58 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تا کنون یک میلیارد و 100 میلیون تومان از سوی خیر مهندس پور فخار هزینه شده است .

دکتر نصیری با بیان اینکه دو خوابگار ذکر شده در دو طبقه در حال ساخت هستند ، تصریح کرد : با تکمیل این دو طرح خوابگاهی  ،  96 نفر به ظرفیت خوابگاههای دانشگاه سمنان  اضافه می شود  .

وی  به دو طرح عمرانی خیر ساز دیگر این دانشگاه اشاره کرد و گفت : دو ساختمان رخت شوی خانه ویژه دانشجویان دختر و پسر و تجهیز آنها نیز به همت خیران شرکت پیمانکاری پل بند مهندس مسعود حقیقت  نیز اجرا و افتتاح شده است .

رئیس دانشگاه سمنان گفت : این دو ساختمان مجزا با زیر بنای هر کدام  75 متر مربع و با اعتبار یک میلیارد و 534 میلیون تومان ساخته و تجهیز شده اند .

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت

تصاویر

اجرای چهار طرح عمرانی در دانشگاه سمنان به همت خیران - اجرای چهار طرح عمرانی در دانشگاه سمنان به همت خیران - اجرای چهار طرح عمرانی در دانشگاه سمنان به همت خیران - اجرای چهار طرح عمرانی در دانشگاه سمنان به همت خیران - اجرای چهار طرح عمرانی در دانشگاه سمنان به همت خیران - اجرای چهار طرح عمرانی در دانشگاه سمنان به همت خیران - اجرای چهار طرح عمرانی در دانشگاه سمنان به همت خیران -